Unutrašnja služba zaštite

Unutrašnja služba zaštite vrši poslove obezbjeđivanje objekata i imovine; izradu planova za vanredne situacije i ratnu organizaciju i sistematizaciju Narodnog muzeja; izradu planova obezbjeđenja; procjenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih faktora; obezbjeđivanje rezervnih lokacija i izmještanje muzejskog materijala i muzejske dokumentacije; fizičko obezbjeđenje objekata i održavanje naoružanja i druge opreme ove namjene; stara se o sprovođenju Planova zaštite obavezno štićenih objekata.

 

Milica Rudović

Rukovoditeljka Unutrašnje službe zaštite

milica.rudovic@narodnimuzej.me