Tehnička služba

Tehnička služba vrši poslove koji se odnose na tekuće održavanje objekata, opreme, infrastrukture, krovova, zelenila, trotoara, prilaznih staza i slobodnih površina koje koristi Narodni muzej i održavanje higijene u poslovnim prostorijama i druge poslove od značaja za ostvarivanje djelatnosti Narodnog muzeja.

 

Igor Pavićević

Rukovodilac Kancelarije za održavanje

igor.pavicevic@narodnimuzej.me