Služba opštih poslova

Služba za opšte poslove vrši poslove koji se odnose na: unutrašnju organizaciju i sistematizaciju; objedinjavanje programa rada i izvještaja o radu organizacionih jedinica i izradu ovih dokumenata na nivou Narodnog muzeja; organizaciju rada Savjeta Narodnog muzeja; izradu i sprovođenje kolektivnih ugovora kod poslodavca; pripremu akata u vezi sa zapošljavanjem i raspoređivanjem zaposlenih; obučavanje zaposlenih i razvoj ljudskih resursa; pripremanje rješenja o zaradama, godišnjim odmorima i drugim pravima iz radnog odnosa; vođenje postupaka i pripremanje akata o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih; vođenje personalne evidencije zaposlenih; sačinjavanje statističkih izvještaja, prijava i drugih akata iz oblasti zapošljavanja, zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja; obezbjeđivanje materijalnih uslova za rad Narodnog muzeja; javne nabavke; državne pomoći; izradu i realizaciju programskog i kapitalnog budžeta; pripremu i ovjeru zahtjeva za plaćanje državnim novcem, sredstvima Evropske unije, donacija i iz drugih izvora; obračun zarada i drugih primanja zaposlenih; blagajničko poslovanje; evidenciju imovine; vođenje finansijske i knjigovodstvene dokumentacije; izradu finansijskih izvještaja, periodičnih obračuna i završnih računa; ostvarivanje javnosti rada, štampanje, umnožavanje i dostavljanje radnih materijala i pojedinačnih akata i druge administrativne i tehničke poslove neophodne za rad Narodnog muzeja. 

Poslovi Službe za opšte poslove obavljaju se u okviru sljedećih unutrašnjih organizacionih jedinica: 

– Kancelarija za opšte poslove;

– Kancelarija za javne nabavke i kapitalne izdatke;

– Kancelarija za finansije i računovodstvo.

 

Ivan Vukmirović

Pomoćnik direktorice za opšte poslove

ivan.vukmirovic@narodnimuzej.me

 

Ivana Vujović

Rukovoditeljka Kancelarija za opšte poslove

ivana.vujovic@narodnimuzej.me

 

Sanja Kavaja

Rukovoditeljka Kancelarije za finansije i računovodstvo

sanja.kavaja@narodnimuzej.me