Umjetnički muzej

Awesome Image

Stalna postavka Umjetničkog muzeja

Umjetnički muzej osnovan je 1950. godine najprije u okviru Državnog muzeja, od 1963. godine kao dio Opšteg muzeja, a potom kao samostalna jedinica Narodnog muzeja Crne Gore. Smješten je u zgradi Vladinog doma.

Od inicijalnog broja od 240 djela početkom pedesetih godina XX vijeka od kojih je sačinjena prva postavka Galerije fond se postepeno uvećavao, da bi danas, brojio preko četiri hiljade djela.

Raznovrsnost i bogatstvo materijala uslovilo je njegovu klasifikaciju po zbirkama: Zbirka crnogorske likovne umjetnosti, Zbirka jugoslovenske likovne umjetnosti, Zbirka stranih autora, Zbirka Vukmanović, poklon zbirka Umjetnici Jugoslavije Njegošu: likovna, primijenjena, naiva, Zbirka kopije fresaka, Zbirka ikona.

Stalna postavka Umjetničkog muzeja obuhvata reprezentativna djela iz nekoliko kolekcija, sa idejom da se predstavi razvoj jugoslovenske i crnogorske moderne sve do aktuelne umjetnosti, i stekne uvid u umjetničke i stilske promjene na ovim prostorima u rasponu od skoro vjek ipo. Izloženi radovi obuhvataju period početaka razvoja moderne umjetnosti na jugoslovenskim prostorima od kraja XIX i sredine XX vijeka, dok djela koja predstavljaju savremenu crnogorsku umjetničku scenu pripadaju periodu druge polovine XX vijeka i prvim decenijama XXI vijeka. Kao posebna cjelina izdavaja se izbor iz poklon zbirke Vukmanović, čija djela dopunjavaju period jugoslovenske umjetnosti. Počeci crnogorskog modernizma, a potom i ključne etape u razvoju savremene domaće scene predstavljeni su kao poseban segment. Poseban naglasak su memorijalne sobe posvećene nekim od najznačajnijih ličnosti crnogorske umjetnosti – Milu Milunoviću, Petru Lubardi, Branku Filipoviću Filu i Miodragu Đuriću Dadu, čiji su opusi prezentirani radovima iz različitih faza. Sa nešto manjim brojem djela zastupljeni su Pero Poček, Mihajlo Vukotić, Miloš Vušković, Jovan Zonjić i Vojo Stanić. Savremenu crnogorsku scenu predstavlja nekoliko generacija danas aktivnih umjetnika, što je najdinamičniji dio postavke, koji se periodično mijenja. U postavci se nalazi i manji dio Zbirke ikona dok je u Plavoj kapeli predstavljena ikona Bogorodice Filermske.


Radno vrijeme muzeja

Zatvoreno zbog rekonstrukcije prostora.


Radno vrijeme suvenirnice

Zatvoreno zbog rekonstrukcije prostora.


Cjenovnik


Lokacija

Adresa

Novice Cerovića bb
Cetinje Crna Gora