Atelje Dado

Awesome Image

Atelje Dado

Galerija “Atelje DADO” je najdinamičniji dio Umjetničkog muzeja. Smještena na Dvorskom trgu, u istorijskom jezgru grada nekadašnji je atelje umjetnika Miodraga Đurića Dada. U izložbeni prostor je pretvorena 2002. godine. U duhu Dadovog stvaralaštva programska orjentacija galerije je usmjerena ka promociji savremenih umjetničkih i alternativnih formi kao i novih medija – videa, instalacije. Programi su struktuirani kroz nekoliko segmenata: promociju etabliranih domaćih i inostranih autora, predstavljanje mladih stvaralaca i organizovanje tematskih izložbi iz fonda muzeja. Osim izložbi koje se često realizuju in situ kao rezultat rezidencijalnih boravaka važan integralni dio predstavljaju prateći programi – radionice i predavanja gostujućih umjetnika, stručna vođenja, projekcije itd.

Website: https://ateljedado.wordpress.com/


Zatvoreno za posjetu

Ulaz slobodan


Lokacija

Adresa

Dvorski trg bb
Cetinje Crna Gora