Izbori 2023

03.07. do 10.07.2023.

Analitička kartica

 

28.06. do 03.07.2023.

Amalitička kartica

 

19.06. do 26.06.2023.

Analitička kartica

 

12.06. do 19.06.2023.

Analitička kartica

 

05.06. do 12.06.2023.

Analitička kartica

Putni nalog 1, 05.06.20223

Putni nalog 2, 06.06.2023

 

29.05. do 05.06.2023.

Analitička kartica

Putni nalog 1

Putni nalog 2

 

24.05. do 29.05.2023.

Analitička kartica

Putni nalog 1, 25.05.2023

 

15.05. do 24.05.2023.

Analitička kartica

Putni nalog 1, 18.05.2023

Putni nalog 2, 18.05.2023

Putni nalog 3, 18.05.2023

Putni nalog 4, 19.05.2023

 

08.05. do 15.05.2023.

Analitička kartica 08.05.-15.05.2023

Putni nalog 1, 08.05.2023

Putni nalog 2, 08.05.2023

Putni nalog 3, 08.05.2023

Putni nalog 4, 08.05.2023

Putni nalog 5, 11.05.2023

 

03.05. do 08.05.2023.

Analitička kartica 03.05.-08.05.2023

Putni nalog 1, 04.05.2023

 

24.04. do 03.05.2023.

Analitička kartica 24.04.-03.05.2023

Putni nalog 1, 24.04.2023

Putni nalog 2, 28.04.2023

 

17.04. do 24.04.2023.

Analitička kartica 17.04.-24.04.2023

Putni nalog 1, 18.04.2023

Putni nalog 2, 19.04.2023

Putni nalog 3, 21.04.2023

 

10.04. do 17.04.2023.

Analitička kartica 10.04.-17.04.2023

 

03.04. do 10.04.2023.

Analitička kartica 03.04.-10.04.2023

Putni nalog 1, 04.04.2023

Putni nalog 2, 05.04.2023

 

27.03. do 03.04.2023.

Analitička kartica 27.03.-03.04.2023

Putni nalog, 29.03.2023

 

20.03. do 27.03.2023

Analitička kartica 20.03.-27.03.2023

Putni nalog 1, 20.03.2023

Putni nalog 2, 24.03.2023

 

 

13.03. do 20.03.

Analitička kartica 13.03.-20.03.

Putni nalog 1, 13.03.2023

Putni nalog 2, 14.03.2023

Putni nalog 3, 13.03.2023

 

 

06.03. do 13.03.

Analitička kartica 06.03.-13.03

Putni nalog 1, 06.03.2023

 

 

27.02. do 06.03

Analitička kartica 27.02.-06.03

Putni nalog 1, 28.02.2023.

 

 

 20.02.- 27.02.

Analitička kartica 20.02.-27.02

 

 

13.02. – 20.02.

Analitička kartica 13.02.-20.02

Putni nalog 1, 13.02.2023

Putni nalog 2, 16.02.2023

Putni nalog 3, 17.02.2023

 

 

06.02.-13.02.

Analitička kartica 06.02.-13.02.2023

Putni nalog 1, 07.02.2023

Putni nalog 2, 07.02.2023

Putni nalog 3, 10.02.2023

 

 

30.01 – 06.02.

Analitička kartica 30.01.-06.02

Putni nalog 1, 30.01.2023

Putni nalog 2, 01.02.2023

 

23.01 – 30.01.

Analitička kartica 23.01.-30.01

Nije bilo putnih naloga.