Category Exhibition Events

24 aug

Narodnom muzeju Crne Gore biće ustupljeni dnevnici princeze Ksenije

Osam godina putovanja do Muzeja kralja Nikole Dnevnici princeze Ksenije, koje je princ Nikolaj Romanov u maju 2011. godine poklonio Crnoj Gori, konačno će se naći u Muzeju kralja Nikole na Cetinju. Punih osam godina čuvani su u Ministarstvu kulture koje će, u saradnji sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara i Narodnim muzejom Crne Gore, ispuniti proceduru

Opširnije