Predstavnici Narodnog muzeja učestvovali na međunarodnoj konferenciji u Solunu

  • Početna
  • Predstavnici Narodnog muzeja učestvovali na međunarodnoj konferenciji u Solunu
24 aug

Međunarodna stručna konferencija pod nazivom “Sinergije kulture”, na kojoj su učestvovali generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture mr Aleksandar Dajković, direktorica Narodnog muzeja dr Anastazija Miranović, direktor Filmskog centra doc Sehad Čekić i rukovodilac Njegoševog muzeja Isidora Kovačević održana je 8. i 9. maja u Solunu.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici ministarstava kulture i institucija koje djeluju u oblasti savremene umjetnosti iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunije i Srbije.

Sastanak je bio prilika za razgovor o uspostavljanju različitih modela saradnje između institucija, kao i za pokretanje rezidencijalnih programa namijenjenih umjetnicima. Takođe je razgovarano i o saradnji muzeja, kako onih koji se bave kulturnom baštinom, tako i onih baziranih na prezentaciji moderne i savremene umjetnosti. Na konferenciji je usvojena i deklaracija koja, između ostalog, naglašava ulogu vladinih kulturnih politika u jačanju saradnje na nacinalnom i regionalnom nivou, kao i u promovisanju kulturne raznolikosti. Ona, između ostalog, prepoznaje važnost jačanja zemalja Jugoistočne Evrope kroz podržavanje saradnje na bilateralnom i mulitilateralnom nivou, kroz akcentiranje sistematske kulture i političke sinergije; kroz naglašavanje kulturnog bogatstva savremene kulture i umjetnosti kao i materijalne i nematerijalne kulturne baštine zemalja Jugoistocne Evrope. Takođe, prihvatanje vrijednosti kulturnog nasljeđa, kako materijalnog, tako i nematerijalnog  u oblikovanju percepcije naroda o kulturi, fokusirajući se na potrebu za aktivnim angažovanjem građana, umjetnika i institucija sa zajedničkim evropskim korijenima, u kontekstu jačanja socijalne inkluzije.

Deklaracija, takođe, prepoznaje ulogu kulturnih institucija, odnosno muzeja, uzimajući u obzir najbolje prakse i prijedloge na osnovu iskustava i stručnosti. Ona podržava kombinaciju kulture i umjetnosti sa digitalnim tehnologijama kao dinamičnim sektorom ekonomskog razvoja i zapošljavanja. Deklaracija podstiče razmjenu umjetničkih izložbi kao alata zajedničkih iskustava koja pružaju mogućnost dijaloga između umjetnika i javnosti u cjelini, odnosno, prepoznaje potrebu za intenzivnijom i raznovrsnijom saradnjom, posebno u oblastima muzičke, vizuelne, performativne i kinematografske umjetnosti, kao i materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

Potpisivanje deklaracije od strane ministara kulture zemalja Jugoistočne Evrope biće realizovano tokom jeseni 2019. godine.