Direktorica Narodnog muzeja Crne Gore

  • Početna
  • Direktorica Narodnog muzeja Crne Gore

Dr Anastazija Miranović, istoričarka umjetnosti, likovna kritičarka i modna dizajnerka, rođena je u Kotoru, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i školu za osnovno muzičko obrazovanje. U Beogradu je diplomirala na Filozofskom fakultetu, na grupi za istoriju umjetnosti. Magistrirala je, a potom i doktorirala iz oblasti kulturnog turizma. Ima zvanje istraživača i muzejskog savjetnika, što je posljedica dugogodišnjeg rada u galerijskoj i muzejskoj djelatnosti i relevantnog broja objavljenih stručnih tekstova iz oblasti likovne umjetnosti. U Kotoru je radila kao direktorica Centra za kulturu “Nikola Đurković“. Po udaji se seli za Bar i postaje upravnica Gradske galerije „Velimir A. Leković“, Kulturnog centra Bar. Bila je angažovana i kao predavač na predmetu Istorija umjetnosti i kulture, na državnom Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. 

Dr Anastazija Miranović se bavi likovnom kritikom i sarađuje sa časopisima koji se bave problematikom i tretmanom likovne umjetnosti i kulturne baštine. Selektor je mnogih značajnih izložbi u Crnoj Gori i inostranstvu, kao i član respektabilnih stručnih žirija i komisija iz domena likovnih umjetnosti i kulturno-istorijskog nasljeđa. Bila je selektor i komesar za nacionalne postavke Venecijanskog bijenala likovne umjetnosti za 2015. godinu, najprestižnije smotre likovne umjetnosti na svijetu, kao i dugogodišnji selektor likovnog programa festivala „Barski ljetopis“. Od jula 2013. radno je angažovana na Cetinju, kao direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a od maja 2018. je direktorica Narodnog muzeja Crne Gore. 

Od 2008. godine aktivan je sudionik crnogorske modne scene. Njene kolekcije su tematski vezane za kulturu i istoriju Crne Gore, ali i za šire istraživačko i kreativno polje istorije umjetnosti. Bila je odbornica u SO Bar u dva mandata, predsjednica Organizacije žena Bara, predsjednica Školskog odbora Muzičke škole za osnovno muzičko obrazovanje „Petar II Petrović Njegoš“ u Baru, članica Savjeta gimnazije Niko Rolović u Baru, članica Nacionalne komisije za UNESCO, članica upravljačkog Savjeta Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, članica Upravnog odbora Fondacije „Petar Lubarda“, članica Rotary kluba Bar, članica Matice crnogorske itd. Predsjednica je Nacionalnog komiteta ICOM-a za Crnu Goru i članica ICOMOS-a. Živi u Baru.

 E-mail: anastazija.miranovic@narodnimuzej.me