Cjenovnik

Muzej kralja Nikole

5,00 € (odrasli) | 2,50 € (studenti)

Njegošev muzej – Biljarda

3,00 € (odrasli) | 1,50 € (studenti)

Istorijski muzej

3,00 € (odrasli) | 1,50 € (studenti)

Umjetnički muzej

4,00 € (odrasli) | 2,00 € (studenti)

Etnografski muzej

3,00 € (odrasli) | 1,50 € (studenti)

Reljef Crne Gore

2,00 € (odrasli) | 1,00 € (studenti)

Njegoševa rodna kuća

2,00 € (odrasli) | 1,00 € (studenti)

Njegošev mauzolej

5,00 € (odrasli) | 2,50 € (studenti)

Kolektivna ulaznica 1 | za sve muzeje i Njegošev mauzolej

15,00 € (odrasli) | 7,50 € (studenti)

Kolektivna ulaznica 2 | Istorijski  muzej, Muzej kralja Nikole, Biljarda, Reljef Crne Gore, Umjetnički muzej i Etnografski muzej

12,00 € (odrasli) | 6,00 € (studenti)

Kolektivna ulaznica 3 | Biljarda, Njegoševa rodna kuća i Mauzolej

8,00 € (odrasli) | 4,00 € (studenti)

Kolektivna ulaznica 4 | Istorijski i Umjetnički muzej

6,00 € (odrasli) | 3,00 € (studenti)

Kolektivna ulaznica 5 | Etnografski muzej i Biljarda

5,00 € (odrasli) | 2,50 € (studenti)

Kolektivna ulaznica 5 | Etnografski i Istorijski muzej

5,00 € (odrasli) | 2,50 € (studenti)

Ulaz je besplatan za građane Cetinja i članove ICOM-a.

Posebne povoljnosti važe za grupne posjete i turističke agencije.

Vanredno otvaranje muzeja uz prethodnu najavu: 100€.

Zakazivanje posjeta:

E-mail: posjeta@narodnimuzej.me

Tel: +382 69 349 302