Zanimljivosti

23 dec

Ikona Bogorodice Filermose

U Plavoj kapeli, u posebno uređenom prostoru u Vladinom domu, nalazi se jedna je od tri najpoštovanije hrišćanske svetinje – Ikona Bogorodice Filermose. Smatra se najstarijom sačuvanom slikom Bogorodice. Legenda kaže da je prema živom modelu naslikao Jevanđelista Luka, polovinom prvog vijeka. Ona je jedna od ikona kojoj je Majka Božja “dala blagoslov i na

Opširnije
23 nov

Oktoih prvoglasnik

U bogatoj dvorskoj biblioteci Muzeja kralja Nikole nalaze se primjerci knjiga iz štamparije Crnojevića – Prva knjiga štampana među Južnim Slovenima – Oktoih prvoglasnik. Četrdeset godina nakon što je na svojoj presi u Majncu njemački štampar Johan Gutemberg štampao prvu knjigu u svijetu – Bibliju, na Cetinju, u Crnoj Gori, 4.januara 1494.godine svijet je obogatila

Opširnije
23 okt

Krstaš barjak sa Vučjeg Dola

U Istorijskom muzeju nalazi se četna zastava crnogorske vojske iz bitke na Vučjem Dolu. Bitka na Vučjem Dolu, 28. jula 1876. godine, bila je jedna od najvećih bitaka u Veljem ratu, od 1876. do 1878. godine. Sa impozantnim brojem puščanih proboja, zastava je plijenila pažnju ne samo na Cetinju, već i u Londonu, na izložbi

Opširnije
23 okt

Noć u Crnoj Gori

U Umjetničkom muzeju izložena su djela vodećih crnogorskih umjetnika bez čijeg doprinosa ne bi bilo moguće pratiti razvojne trendove modernog crnogorskog slikarstva. Jedan od njih je i Petar Lubarda – umjetnik koji je ostavio snažan pečat na razvojne tokove jugoslovenske likovne umjetnosti druge polovine XX vijeka. Petar Lubarda, rođen je 1907. godine u Ljubotinju kraj

Opširnije
23 okt

Ćemer

Etnografski muzej u okviru Zbike nakita posjeduje jako bogatu kolekciju ćemera. Ćemer je neizostavan ukrasni element ženske svečane narodne nošnje – reprezentativni srebrni pojas, rađen u tehnici livenja i filigrana. Sastoji se od pet pravougaonih pločica, međusobno spojenih šarkama. Središnja ploča na ćemeru je uvijek lučno zaobljena, pa je moguće da je i sam naziv

Opširnije
23 okt

Gorski vijenac

Stalna izložba Njegoševog muzeja – Biljarde posvećena je njegovom životnom i stvaralačkom radu i sadrži lične stvari, umjetnička djela, kao i njegovu biblioteku i rukopise, od kojih je najistaknutiji originalni rukopis Gorskog vijenca. Gorski vijenac je pjesnički ep koja se smatra vrhunskim djelom crnogorske književnosti. Njegoš je ovo djelo napisao u desetercu u formi narodne

Opširnije
23 sep

Toke

Najljepši nakit na muškoj svečanoj narodnoj nošnji su metalne toke, koje se našivaju na jelek i krase muške grudi. Jelek je vrsta prsluka dužine do struka sa prednjicama koje se ne zakopčavaju. Bogato je ukrašen po cijeloj površini prednjica i leđnog dijela ukrasnim trakama, gajtanima i zlatovezom rađenim u floralnom ornamentu. Ivice prednjica su dodatno

Opširnije