Zanimljivosti

Ikona Bogorodice Filermose

U Plavoj kapeli, u posebno uređenom prostoru u Vladinom domu, nalazi se ...

Read More +

Oktoih prvoglasnik

U bogatoj dvorskoj biblioteci Muzeja kralja Nikole nalaze se primjerci knjiga iz ...

Read More +

Krstaš barjak sa Vučjeg Dola

U Istorijskom muzeju nalazi se četna zastava crnogorske vojske iz bitke na ...

Read More +

Noć u Crnoj Gori

U Umjetničkom muzeju izložena su djela vodećih crnogorskih umjetnika bez čijeg doprinosa ...

Read More +

Ćemer

Etnografski muzej u okviru Zbike nakita posjeduje jako bogatu kolekciju ćemera. Ćemer ...

Read More +

Gorski vijenac

Stalna izložba Njegoševog muzeja – Biljarde posvećena je njegovom životnom i stvaralačkom ...

Read More +

Toke

Najljepši nakit na muškoj svečanoj narodnoj nošnji su metalne toke, koje se ...

Read More +