Arheološki muzej sa lapidarijumom

  • Početna
  • Arheološki muzej sa lapidarijumom

Arheološki muzej je najmlađa jedinica Narodnog muzeja Crne Gore. Zahvaljujući Programu zaštite i očuvanja kulturnog nasljeđa crnogorskog Ministarstva kulture, Arheološki muzej je sproveo arheološka i konzervatorska istraživanja u okviru projekta „Putevi kontinuiteta“.

 

Projekat „Putevi kontinuiteta“ obuhvatao je:

– istraživanje praistorijskih nalazišta;

– Istraživanje drevnih nalazišta;

– Istraživanje ranih srednjovjekovnih i srednjovjekovnih utvrđenja od 6. do 15. vijeka.

 

Arheološke i konzervatorske istraživačke aktivnosti imale su za cilj prikupljanje arheološkog materijala za Arheološki muzej Crne Gore. Nova saznanja o istraživanim arheološkim nalazištima poslužiće kao osnova za definisanje kontinuiteta života i procesa naseljavanja na teritoriji Crne Gore, od praistorijskih vremena do danas. Ciljano istraživanje poznatih i vrlo značajnih arheoloških nalazišta donijelo je naučna otkrića iz različitih perioda istorije, nadograđivalo arheološka i konzervatorska istraživanja i zaštitu crnogorske kulturne baštine. Tokom arheoloških istraživanja otkrivena je bogata pokretna arheološka građa koja je služila kao osnova za formiranje muzejske zbirke koja se koristi za izradu stalne izložbe Arheološkog muzeja Crne Gore.

 

U dvorištu Njegoševog muzeja otvoren je lapidarijum kao sastavni dio Arheološkog muzeja. Njegova glavna svrha je obezbijediti prostor na kojem će biti izloženi reprezentativni primjeri dekorativnih kamenih komada sa svih glavnih arheoloških nalazišta u Crnoj Gori. Trenutno se u Lapidarijumu nalazi jedanaest starih nadgrobnih ploča (stećaka), sa teritorije opština Nikšić i Pljevlja.

 

 

Adresa

Novice Cerovića bb, 81250 Cetinje

arheoloski@narodnimuzej.me

 

Galerija

 

Google mapa sa lokacijom