INTERNA AKTA

1. Statut JU Narodni muzej Crne Gore>> 

2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 2020 >>

3. Spisak zaposlenih sa radnim mjestima>> 

 

PRAVILNICI

1. Pravilnik o pristupu Depoima JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE>>  

2. Pravila pristupa i evidentiranja kretanja muzejskog materijala >> 

3. Pravilnik o korištenju arhivske i bibliotečke građe i uslugama korisnicima BAO JU NMCG>> 

4. Uputstvo za reviziju muzejskog materijala i muzejske dokumentacije >>

5. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju>>

6. Ovlaštenje, Savjet NMCG>>

OSTALA AKTA

1. Program sakupljanja muzejskog materjala 2019-2023 >>  

2. Etički kodeks NMCG (2019) docx >>