Radionica u Pamark-u

19 maj

Danas smo posjetili Ustanovu za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom “Pamark” iz Podgorice. Edukativnom radionicom koju smo organizovali pokušali smo štićenike Centra upoznati sa Narodnim muzejem. Tokom radionice učesnicima smo prikazali film o Narodnom muzeju, a nakon toga razgovarali o tome kako su oni zamišljali muzej, što tamo ima da se vidi, zašto je bitan muzej. Na ovaj način smo pokušali da na jedan zanimljiv način izvršimo inkluziju lica sa invaliditetom i uključimo ih u kulturni život zajednice.

Sledeća objava

Svesvrstani