Radionice povodom Dana muzeja

18 maj

Povodom 18. maja – Međunarodnog dana muzeja, jutros smo održali dvije edukativne radionice za djecu. Edukativna radionica “Kakav muzej žele mladi” će nam pomoći da saznamo što je ono što mlade interesuje i koji sadržaji bi ih privukli u muzej. Da mladi čine najređu publiku u svim muzejima, činjenica je koja se ne može opovrgnuti, zato ovom radionicom želimo da saznamo na koji način možemo uključiti mlade i potruditi se da oni postanu dio stalnih posjetilaca koji će pratiti sve naše sadržaje. Tokom radionice učesnicima je prikazan promotivni film o Narodnom muzeju, a nakon toga, u opuštenoj atmosferi, razgovarano je o osjećanjima koja u njima budi prikazani film, o onome što bi oni najprije izabrali da pogledaju u Muzeju, kakva su njihova iskustva…

Edukativna radionica “Moj doživljaj” podstiče interesovanje djece za likovnu umjetnost, pruža uvod u samostalno vrednovanje likovnih ostvarenja, omogućava da se kroz analizu umjetnickog djela osvijetle individualni pristupi u percepciji i dozivljanju umjetnickog djela, posebno u njegovoj simbolickoj i estetskoj komponenti. Time se pruža mogucnost sagledavanja induvidualnosti u široj društvenoj ravni i važnosti uvažavanja različitosti.