Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom pripreme Strateškog plana za JU Narodni muzej Crne Gore 2023-2029.

  • Home
  • Vijesti
  • Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom pripreme Strateškog plana za JU Narodni muzej Crne Gore 2023-2029.
13 dec

Narodni muzej Crne Gore poziva se institucije, organizacije civilnog društva i strukovna udruženja, umjetnike, predstavnike privrede, medija, kao i sve zainteresovane građane i građanke Crne Gore da daju prijedloge i sugestije za unapređenje daljeg rada Narodnog muzeja Crne Gore, planirano kroz izradu strateškog plana za period 2023-2029.

Svrha strateškog dokumenta je definisanje smjernica za dugoročni razvoj Narodnog muzeja i muzejske djelatnosti u zemlji, kako bi se potencijali kulturnih dobara i muzeja kao institucije efikasnije i djelotvornije koristili kao razvojni resurs zemlje. Jedan od preduslova za postizanje ciljeva je informisanje, konsultovanje, uključivanje u rad i saradnja sa svim zainteresovanim akterima.

Prijedlozi se dostavljaju do 27. decembra 2022. godine, putem email adrese:

konsultacije@narodnimuzej.me

Kako bi se čulo mišljenje što većeg broja predstavnika i predstavnica zainteresovane javnosti, moguće je i učešće putem popunjavanja upitnika, koji se može popuniti on line na linku:

https://forms.gle/NCBKRg9AH8wPh1k66

ili preko QR koda koji je na dnu stranice.

Osobe sa djelimičnim ili potpunim oštećenjem vida mogu dostaviti svoje prijedloge putem audio/video snimka ili putem telefonskog poziva. Takođe je prihvatljivo dostaviti prijedloge ručno ili poštom na adresu: Narodni muzej Crne Gore, Novice Cerovića bb. 81250 Cetinje, sa naznakom.

Lice zaduženo za koordinaciju konsultacija je Lidija Brnović, kontakt telefon: 069/491-898

Strateški plan Narodnog muzeja Crne Gore priprema se kako bi se unaprijedili efekti djelatnosti koje insitucija obavlja, u skladu sa članom 7 Statuta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore:

1)            sakupljanje muzejskog materijala putem terenskih istraživanja, otkupom, poklonom, razmjenom i na drugi način;

2)            sprovođenje preventivne i trajne zaštite muzejskih predmeta i muzejske dokumentacije;

3)            istraživanje u muzejskoj djelatnosti, radi sakupljanja, valorizacije i prezentacije muzejskog materijala;

4)            vršenje stručne obrade muzejskog materijala kroz identifikaciju, determinaciju, klasifikaciju i kategorizaciju, analizu i opis, vrednovanje i interpretaciju, stručno istraživanje, dokumentovanje;

5)            vođenje dokumentacije o muzejskom materijalu;

6)            privremeno čuvanje muzejskog materijala kojem nije obezbijeđena adekvatna muzejska zaštita u drugom muzeju;

7)            davanje stručnog mišljenja, radi privremenog izmještanja muzejskog materijala koji nema odgovarajaću zaštitu;

8)            vršenje revizije muzejskog fonda;

9)            organizovanje stalnih i povremenih izložbi muzejskog materijala;

10)          vršenje poslova matične muzejske djelatnosti u odnosu na ostale muzeje u Crnoj Gori koji imaju muzejske zbirke iz oblasti etnografije, umjetnosti i arheologije;

11)          vršenje poslova muzejskog informacionog centra, u skladu sa zakonom;

12)          istraživanje, prikupljanje, stručna obrada i prezentacija muzejskih predmeta koji se odnose na dinastije Vojislavljevića, Balšića, Crnojevića i Petrovića;

13)          izrada vodiča i monografija o crnogorskim vladarima;

14)          organizovanje dodjeljivanja i uručivanja Njegoševe nagrade i Nagrade Petar Lubarda;

15)          izdavanje edicije djela za koje je dodijeljena Njegoševa nagrada i organizovanje manifestacije „Njegoševi dani“;

16)          čuvanje i prezentacija djela za koje je dodijeljena nagrada Petar Lubarda;

17)          održavanje, čuvanje, zaštita i prezentacija Vladinog doma, Njegoševe rodne kuće na Njegušima, Biljarde, Mauzoleja na Lovćenu,  mauzoleja crnogorskih vladara – Dvorske crkve na Ćipuru, Mauzoleja Vladike Danila na Orlovom kršu, Dvora Kralja Nikole, Reljefa Crne Gore, Zgrade Srpskog poslanstva u bivšoj Kraljevini Crnoj Gori, Crnogorska galerija umjetnosti “Miodrag Dado Đurić” i drugih objekata koji mu se daju na korišćenje i čuvanje.

18)          izdavačka djelatnost od značaja za stručni rad i promociju muzejskih fondova i zbirki; i

19)          obavlja druge poslove koji su u funkciji ostvarivanja muzejske djelatnosti (ketering za posjetioce, izrada i prodaja suvenira i komercijalnih muzejskih kopija i sl.) i, u skladu sa zakonom, daje u zakup pojedine djelove objekata koje koristi.

 

Javni poziv – LINK