Replika štamparske prese iz Štamparije Crnojevića biće izložena u Biljardi

  • Početna
  • Vijesti
  • Replika štamparske prese iz Štamparije Crnojevića biće izložena u Biljardi
31 mar

Replika štamparske prese iz prve južnoslovenske ćirilične i prve državne štamparije na svijetu, biće izložena u Njegoševom muzeju u Biljardi na Cetinju. U cilju stvaranja neophodnih preduslova kako bi se ova značajna aktivnost realizovala, ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović i direktor Narodnog muzeja Crne Gore Jakša Ćalasan potpisali su Memorandum o razumijevanju o preuzimanju i upravljanju opremom koja je predmet nabavke u okviru projekta “DUE MARI – Next Generation Tourism Development”.

“Štamparija Crnojevića trag je u vječnosti, posebno imajući u vidu istorijski momenat u kojem je nastala. Otvorena je nekoliko decenija nakon Gutenbergovog izuma štamparske prese, a samo godinu nakon otkrića Amerike izašao je “Oktoih”, prva štampana knjiga na Balkanu. Replika prese iz Štamparije Crnojevića oplemeniće Biljardu kao omaž stvaralaštvu i podsjećaće na značajno kulturno blago Crne Gore. Ujedno, ovim ćemo doprinijeti diverzifikaciji turističke ponude i kreirati novu vrijednost za turiste koji posjete Cetinje i Crnu Goru”, izjavio je Milatović.

U prostorijama Biljarde biće izložena replika štamparske prese na kojoj je 1493. godine počelo štampanje Oktoiha, a koje je završeno 4. januara 1494. godine. Oktoih, bogoslužbena knjiga, predstavlja jednu od najznačajnijih knjiga na ovim prostorima i prvu ćiriličnu knjigu kod Južnih Slovena, a neki od sačuvanih primjeraka i odlomaka nalaze se u brojnim evropskim zemljama, ali i na Cetinju gdje je Oktoih štampan.

Kako je naveo direktor Narodnog muzeja Jakša Ćalasan, Biljarda će izlaganjem replike štamparske prese dobiti vrijednost od izuzetnog značaja, a očekuje se da će privući veliki broj turista koji će koristeći presu moći da se upoznaju sa tehnikom štampanja sa kraja XV vijeka.

“Replika prese iz Štamparije Crnojevića u značajnoj mjeri podsjećaće na onu Gutenbergovu, i obogatiće postavku Biljarde što će uz reljef Crne Gore privući veliku pažnju posjetilaca. Uz priču o bogatstvu koju Štamparija Crnojevića predstavlja za našu zemlju, posjetioci će kroz jedinstveno iskustvo moći da koriste presu i štampaju na isti onaj način kako je to rađeno u vrijeme nastanka Oktoiha”, izjavio je Ćalasan.

Prema podacima Evropske komisije, u okviru Evropske unije, četiri od deset posjetilaca biraju destinaciju na osnovu ponude u okviru kulturnog turizma što govori i o samom značaju valorizacije kulturnog blaga kojim raspolaže naša zemlja i stavljanja u funkciju turizma.

“Cilj nam je podržimo sve aktivnosti na valorizaciji kulturne i prirodne i baštine na održiv način, kako bismo podstakli divezifikaciju turističke ponude i generisanja veće posjećenosti, a koja će biti ravnomjernije regionalno raspoređena i ravnomjernije raspoređena tokom godine”, istakao je Milatović.

Uskoro će početi i izgradnja zičare Kotor- Lovćen što će omogućiti većem broju turista da posjete Prijestonicu, a samim tim i istraže ponudu Cetinja.

Sve aktivnosti će biti realizovane u saradnji sa Narodnim muzejom i Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, a uz saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara i poštovanje odredbi Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Milatović i Ćalasan su se usaglasili da je Crna Gora bogata kulturno-istorijskim naslijeđem koje bi trebalo dodatno valorizovati i promovisati, a govoreno je i o projektima koji bi mogli biti realizovani u narednom periodu.

Izrada replike štamparske prese, realizuje se u okviru tematskog projekta “Due Mari – Next Generation Tourism Development” pod okriljem programa Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020, a osim Ministarstva ekonomskog razvoja partneri na prekograničnom projektu su i ministarstvo nadležno za turizam iz Albanije i predstavnici italijanskih regija Pulja i Molize.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će kroz projekat finansirati izradu projektne dokumentacije, adaptaciju enterijera Mermerne sale u Biljardi i nabavku prese, a Narodni muzej će biti korisnik rezultata ovog projekta.

Očekuje se da će štamparska presa biti dostupna posjetiocima do kraja godine.