Oktoih prvoglasnik

23 nov

U bogatoj dvorskoj biblioteci Muzeja kralja Nikole nalaze se primjerci knjiga iz štamparije Crnojevića – Prva knjiga štampana među Južnim Slovenima – Oktoih prvoglasnik.

Četrdeset godina nakon što je na svojoj presi u Majncu njemački štampar Johan Gutemberg štampao prvu knjigu u svijetu – Bibliju, na Cetinju, u Crnoj Gori, 4.januara 1494.godine svijet je obogatila prva pečaćena knjiga kod Južnih Slovena i prva knjiga na slovenskom jeziku – Oktoih prvoglasnik. Uz pomoć prese dobavljene iz Venecije, knjigu je za jedno ljeto odštampao jeromonah Makarije sa još sedam monaha.

Oktoih se danas smatra remek djelom štamparstva. U pogledu štamparskog umijeća i finoće tehničke izrade ovog djela, postignuto je najveće onovremeno savršenstvo. Odlikuju ga najviši dometi štamparstva XV vijeka i po grafičkoj ljepoti ne zaostaje za venecijanskom produkcijom toga vremena.

Oktoih prvoglasnik, takozvana prva knjiga pjesama, sadrži 270 listova. Ljepota ove knjige ogleda se u jasnim, lako čitljivim slovima, preciznom prelomu stranice, divnim zastavicama i inicijalima, kao i u izvanrednoj grafičkoj organizaciji teksta. Stoga ne čudi što je ova knjiga postala uzor mnogim kasnijim štamparima i umjetnicima.