Izložba Luke Lagatora – 55 godina stvaralaštva

  • Home
  • Izložbe
  • Izložba Luke Lagatora – 55 godina stvaralaštva
02 nov

Samostalna izložba likovnog umjetnika Luke Lagatora otvorena je u Njegoševom muzeju – Biljardi na Cetinju. Izložbu pod nazivom “Cetinju”, u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore i Prijestonice Cetinje, posvetio je svom rodnom gradu povodom 55 godina stvaralaštva.

O umjetničkom djelu Luke Lagatora govorila je istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka, direktorica Narodnog muzeja Crne Gore, dr Anastazija Miranović, koja je istakla da njegova likovna priča posvećena Cetinju traži čitaoca s predznanjima.

“Umjetnik razotkriva koprene Cetinja u trijadi: duh, energija, potencijal, odnosno, autor, slika, posmatrač. Za umjetnika Cetinje je “…neobično orlovsko gnijezdo… semantizam koji proističe iz univerzalne i neiscrpne energije paradoksalnog i apsurdnog, gdje je interakcija sa surovom prirodom i istorijskim prilikama stvorila očvrslog i snažnog, ali u isto vrijeme suptilnog i produhovljenog čovjeka.” Cetinje je snažno, identitesko, polazište mnogo šireg narativa. Krećući iz mikrosvijeta- toposa Cetinja, autor kazuje univerzalnu priču Balkana, svijeta. Mit o Sizifu postaje opšte mjesto-apsurd življenja, poklon i pizma stvaraoca/tvorca…”, kazala je dr Anastazija Miranović i naglasila da “pričom o Cetinju, Luka Lagator istovremeno opšti s prošlošću i budućnošću iz tačke njihovog susreta/sučeljavanja u esenciji moći i slabosti, državnosti, mentalitetske upečatljivosti, kreativne nadahnutosti, nadobudne pripadnosti mjestu, gdje “genius loci” kao nevidljivi, sveprisutni, “vrhovni gospodar” vibrantno treperi u izmaglicama svitanja i sumraka, cetinjskih kiša i ponornica, svih dihotomija bića podlovćenskog krša i čovjeka današnjice – izgubljenog stanovnika svijeta.”

Autentičnu, lično proživljenu, fizionomiju Cetinja i Cetinjana, njihov karakter i neodvojivi duh, prema riječima dr Anastazije Miranović, Lagator prenosi umjetničkim djelom.

“U slikama, karikaturama, instalacijama, objektima, filmu, performansu. Kao autor, kreativac, zavisno od poticaja, umjetnički talenat se ispoljava u različitim medijima, nekada paralelno i/ili prožeto više njih istovremeno. Ovog puta, Luka izložbenom postavkom 53 djela/69 slika, različitih dimenzija, rađenim u akrilu, donosi, kako sam kaže: “…cetinjske elegije, metafizički pejzaž, segment inspirisan poezijom poznatog lirika, Aleksandra – Lesa Ivanovića”, i još mnogo onog što referiše na cetinjski, crnogorski, istorijsko-kulturološki kontekst i značenja”, zaključila je dr Anastazija Miranović.

Izložbu je otvorio gradonačelnik Prijestonice Aleksandar Kašćelan, koji je kazao da je Luka Lagator slikar i jedan od najboljih svjetskih karikaturista – ali i hroničar cetinjske i crnogorske zbilje, a da je izložba “Cetinju” kruna njegovog dosadašnjeg umjetničkog stvaranja.

“Po vokaciji ekonomista, po slobodnom izboru, a reklo bi se i po srcu, likovnjak, Luka Lagator jedinstvena je persona crnogorske likovne scene. U umjetničkom stvaranju, bilo da je riječ o slikarstvu ili karikaturi, Lagator je slojevit, domišljat, otvoren, suptilan, misaon i ubjedljiv u portretisanju pojava, ljudi i objekata. Zato je njegovo stvaralaštvo visoko vrednovano u zemlji i inostranstvu, na evropskom i drugim kontinentima”, kazao je Kašćelan i dodao da su mnoga viđenja, koja je vješto zabilježio na slikama i karikaturama, i danas aktuelna, živa i vibrirajuća, kao uostalom i sva velika djela velikih umjetnika.

On je naglasio da izložba kao omaž Cetinju sublimira sve ono što mi jesmo kroz grad u kojem i za kojeg živimo, a koji jeste okosnica cijelog jednog svijeta oko kojeg se na različitim nivoima gradi naša kultura i identitet.

“Stoga, Luka Lagator govori jezikom svoga naroda kroz paletu boja u koju se utapaju sva naša osobena i kolektivna vjerovanja, obilježja, simboli i znaci. Vidjećete i duhovno i svjetovno Cetinje i Ivana gospodara i Petra Prvog i Petra Drugog i Biljardu i Lovćensku vilu i cetinjske kiše i cetinjske zime”, kazao je Kašćelan.

Umjetnik Luka Lagator se zahvalio Narodnom muzeju Crne Gore i Prijestonici Cetinje i kazao da je posljednjih desetak godina, na svom sizifovom putu, imao Cetinje kao najstrmiji i najuzvišeniji vrh na koji pokušava da se popne i dokuči sve cetinjske fenomene u kojima se kriju njegovi apsurdi i paradoksi. On je iskazao nadu da je donekle pogodio duh Cetinja i Cetinjana, i to ne pričom već slikarskom kičicom i na platnu. Lagator je pozvao Cetinjane da dođu i posjete izložbu, jer će vjerovatno naći dio sebe u mnogim slikama.

Izložba Luke Lagatora biće u postavci do 1. novembra 2020. godine.

Luka Lagator je rođen 1945.godine na Cetinju. Završio je Ekonomski fakultet u Titogradu 1969. godine. Čitav život je posvetio likovnoj umjetnosti – slikarstvu i karikaturi. Do sada je imao 25 samostalnih izložbi slika i 28 samostalnih izložbi karikature u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je na preko 200 kolektivnih izložbi slika i preko 500 izložbi karikature širom svijeta. Snimio je dva kratka umjetnička filma – “Sizifov put” i “Sizifov trud”. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, među kojima Trinaestojulsku nagradu, Plaketu Ivan Crnojević, Trinaestonovembarsku nagradu, a ima status Istaknutog kulturnog stvaraoca Crne Gore.