Krstaš barjak sa Vučjeg Dola

23 okt

U Istorijskom muzeju nalazi se četna zastava crnogorske vojske iz bitke na Vučjem Dolu. Bitka na Vučjem Dolu, 28. jula 1876. godine, bila je jedna od najvećih bitaka u Veljem ratu, od 1876. do 1878. godine.

Sa impozantnim brojem puščanih proboja, zastava je plijenila pažnju ne samo na Cetinju, već i u Londonu, na izložbi balkanskih zemalja 1907. godine. Zastava je pravougaonog oblika sa jednim licem. Svijetlocrveno polje sašiveno ručno po širini iz dva komada platna, oivičeno je sa četiri strane širokim bijelim rubom. Na sredini polja nalazi se krst sa inicijalima Nikola Prvi.